شاخه رسپینا

شاخه رسپینا

Shabtab Respina Arm

شاخه شب تاب مدل رسپینا

ناممقدار
جنسآلومینیوم
نوع رنگرنگ پودری الكترواستاتیک (مشکی، سفید، مسی، برنز)
پیچاستیل
ابعاد33/5x47 cm
وزن تقریبی2/85 Kg