پایه چراغ افرا

پایه چراغ افرا

Shabtab Afra Base

پایه چراغ شب تاب مدل افرا

ناممقدار
جنسآلومینیوم
نوع رنگرنگ پودری الكترواستاتیک (مشکی، سفید، مسی، برنز)
ابعادعرض 36 درارتفاع 85 و 190 و 220 سانتی متر
وزن تقریبی14/5 کیلوگرم(190 سانتی متری) و 17/6 کیلوگرم (220 سانتی متری)