چه زمانی چراغها را خاموش نماییم

چه زمانی چراغها را خاموش نماییم؟

تاریخ انتشار: 1398/06/09 - دسته بندی: مقالات
چه زمانی چراغها را خاموش نماییم؟

میزان صرفه اقتصادی حاصل از زمان خاموش نمودن چراغ ها بستگی به نوع منبع نوری آنها و هزینه انرژی الکتریکی دارد. منبع نوری مورد استفاده به دلایلی حایز اهمیت میباشد. همه منابع نوری شامل طول عمر بهره برداری نامی یا مجاز هستند که متاثر از تعداد دفعات روشن یا خاموش نمودن آنها است. تعداد دفعات بیشتر روشن یا خاموش نمودن سبب کاهش طول عمر بهره برداری منابع نوری میشود. در این نوشتار به بررسی اجمالی تاثیر روشن و خاموش نمودن منابع نوری بر طول عمر آنها و صرفه اقتصادی این امر پرداخته میشود.

منابع نوری التهابی:

به دلیل آنکه لامپ های التهابی از کمترین راندمان در مقایسه با سایر منابع نوری بهره میبرند، هر زمانی که به آنها نیاز نیست میبایست خاموش گردند 90٪ انرژی لامپ های التهابی به صورت حرارت تلف میشود و تنها حدود 10٪ به صورت نور منتشر میگردد. خاموش نمودن لامپ های التهابی همچنین سبب خنک شدن اتاق شده و مزایای بیشتری را در تابستان به همراه خواهد داشت.

منابع نوری هالوژنی:

درحالیکه منابع نوری هالوژنی در مقایسه با لامپ های التهابی متداول راندمان بالاتری دارند، لیکن از همان فناوری منابع نوری التهابی استفاده می نمایند و از راندمان بسیار کمتری نسبت به لامپ های فلورسنت فشرده و LED ها برخوردار است. بنابراین خاموش نمودن این منابع نوری زمانیکه به آنها نیازی نیست، مناسبتر است.

لامپ های فلورسنت فشرده (CFL):

درحالیکه این نوع منابع نوری از بهره بالایی برخوردارند، مقوله صرفه اقتصادی حاصل از خاموش نمودن لامپ های فلورسنت فشرده اندکی پیچیده است.
یک قاعده سرانگشتی دراین خصوص به صورت ذیل میباشد:
درصورتیکه برای مدت 15 دقیقه یا کمتر اتاق ترک میگردد، لامپ های فلورسنت فشرده روشن گذاشته شوند.
درصورتیکه بیش از 15 دقیقه اتاق ترك میگردد، لامپ های فلورسنت فشرده خاموش گردند.
طول عمر عملیاتی یک لامپ فلورسنت فشرده بیشتر تحت تاثیر مدت زمانی است که روشن یا خاموش میشود.
به صورت عمومی طول عمر یک منبع نوری CFL با کاهش تعداد دفعات روشن یا خاموش نمودن پشت سرهم آن قابل افزایش است.

منابع نوری (LED):

 طول عمر عملیاتی یک دیود نور گسل (LED)، غیر متاثر از روشن و خاموش نمودن آن است.درحالیکه طول عمر لامپ های فلورسنت و فلورسنت فشرده به ازای تکرار روشن و خاموش نمودن آنها کاهش می یابد، این عمل تاثیر منفی بر روی LED نخواهد داشت. این مشخصه مزایای قابل توجهی را برای LED  به همراه دارد.به عنوان مثال، زمانی که LED  در اتصال با سنسورهای حضور (که براساس روشن و خاموش شدن عمل می نمایند) قرار میگیرد، نسبت به سایر منابع نوری دارای مزیت میباشد. همچنین برخلاف فناوری های سنتی  LED  تقریبا به صورت آنی در حداکثر نور خود و بدون تاخیر روشن می گردد.

منبع : https://iesi.ir/Pages/SitePages/Files/Articles/Whenturnofflight.pdf