تماس با ماآدرس دفتر مرکزی:
ایران، تهران، پاسداران، خیابان نگارستان 6،
پلاک 55، طبقه4، واحد12

تلفن دفتر مرکزی:

982179168000+

+982126703880

+982126703919

+982126703921

آدرس کارخانه:
ایران، تهران، جاده خاوران، شهرک صنعتی
عباس آباد، بلوار ابن سینا، خیابان هفتم (افرا)،
کوچه هفتم، کوچه 7/2، شماره 661

تلفن کارخانه:

+982136424288

+982136424390


فرم تماس