تماس با ماآدرس دفتر مرکزی:
ایران، تهران، خیابان پاسداران، خیابان گل نبی،
خیابان ناطق نوری، ضلع جنوب میدان قبا،
پلاک 74، طبقه 5، واحد18

تلفن دفتر مرکزی:

(سی خط) +982179168000

آدرس کارخانه:
ایران، تهران، جاده خاوران، شهرک صنعتی
عباس آباد، بلوار ابن سینا، خیابان 7 (افرا)،
کوچه 7، کوچه 7/2، شماره 661

تلفن کارخانه:

+982136424288

+982136424390


فرم تماس